Загідулін Аляксей Мікалаевіч

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін

 У 2001 годзе скончыў ГрДу імя Я. Купалы факультэт гісторыі і культуры, спецыяльнасць «Гісторыя».

 Вучоба ў аспірантуры ГрДУ ім. Я.Купалы з 2001 па 2004 г., спецыяльнасць «07.00.02 Айчынная гісторыя”, навуковы кіраўнік – прафесар Іван Платонавіч Крэнь.

 У 2005 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю ў Вучоным савеце Д 01.40.01 пры дзяржаўнай навуковай установе «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», тэма дысертацыі – «Нацыянальная і канфесіянальная палітыка польскіх улад у адносінах да беларусаў у Заходняй Беларусі (1921 – 1939 гг.) »

2009 – 2014 гады – намеснік дэкана факультэта гісторыі і сацыялогіі па навуковай рабоце.

 Курсы, якія выкладае: «Гісторыя Беларусі», «Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый», «Гісторыя культуры Беларусі», спецкурсы «Этнаканфесійная палітыка польскіх улад у Заходняй Беларусі (1921 – 1939 гг.)», «Гісторыя Заходняга рэгіёна Беларусі».

 Асноўныя накірункі навуковых даследаванняў: нацыянальныя і канфесіянальныя адносіны ў Беларусі ў першай палове ХХ ст., гісторыя беларускай культуры, заходнебеларускага мастацтва.

 Агульная колькасць навуковых прац: 45, з іх 1 манаграфія, 1 вучэбны дапаможнік, 2 артыкулы за мяжой.

 

 

Список основных научных трудов Загидулина Алексея Николаевича

 

Список научных публикаций о Загидулине Алексее Николаевиче

 

Вход на сайт