ВНИМАНИЕ! РАСПОРЯЖЕНИЕ О РЕЦЕНЗЕНТАХ!

Распоряжение о назначении рецензентов дипломных работ

студентов  дневной и заочной форм получения высшего образования

специальностей 1-23 01 08 Журналистика (по направлениям),

1-23 01 07 Информация и коммуникация,

1-21 03 01-01 История (отечественная и всеобщая), 1-23 01 05 Социология, 1-89 01 01 Туризм и гостеприимство

Делегация факультета истории, коммуникации и туризма приняла участие в международной научной конференции во Вроцлавском университете (Республика Польша)

22-24 мая 2019 года Институт социологии Вроцлавского университета (Республика Польша) радушно принимал участников ежегодной международной научной студенческой конференции «Коммуникация и культура», которую он проводит совместно с факультетом коммуникации Университета Индианы – Университета Пирду, Индианаполис (США). В этом году состоялась юбилейная 20-ая конференция.

На факультэце прайшла ІІ Міжнародная студэнцкая каферэнцыя "Турызм на памежжы Польшчы і Беларусі: магчымасці і перспектывы развіцця» з удзелам дэлегацыі студэнтаў Палітэкнікі Беластоцкай

24-25 мая 2019 на факультэце гісторыі, камунікацыі і турызму прайшла ІІ Міжнародная студэнцкая канферэнцыя "Турызм на памежжы Польшчы і Беларусі: магчымасці і перспектывы развіцця». Арганізатарамі канферэнцыі выступіла кафедра турызма і культурнай спадчыны (у асобе загадчыка кафедры У.Я. Ляўшука, дацэнта А.А. Семянчук, старшага выкладчыка У.А. Жылко, старшага выкладчыка С.У. Словік, старшага выкладчыка Ю.Г. Ярмак, дацэнта В.Р. Карнялюка, старшага выкладчыка І.Ф. Скварнюк) пры актыўным удзеле студэнцкага навуковага гуртка “Рэгіянальная культура і турызм” пад кіраўніцтвам старшага выкладчыка кафедры У.А. Жылко. Сярод ганаровых гасцей – удзельнікаў канферэнцыі прысутнічала група польскіх студэнтаў спецыяльнасці “турызм і рэкрэацыя” пад кіраўніцтвам дацэнта кафедры турызма Палітэкнікі Беластоцкай Іаланты Гражыны Зузды.

XIV Международная научная конференция «Современные проблемы лексикографии»

16 – 17 мая 2019 г. в Национальной академии наук Беларуси состоялась XIV Международная научная конференция  «Современные проблемы лексикографии», организованная совместно Институтом языкознания Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы (кафедра перевода и межкультурной коммуникации), Институтом лингвистических исследований Российской академии наук (Санкт-Петербург), Институтом славистики Университета Альпен-Адриа (Клагенфурт, Австрия), Институтом русистики Варшавского университета, Харьковским лексикографическим обществом при Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» (Украина).

Прадстаўнікі факультэта выступілі з навуковымі дакладамі на круглым стале ў г. Бельску (Рэспубліка Польшча)

23-24 мая 2019 г.дацэнт кафедры турызму і культурнай спадчыны Карнялюк В. Р. і яго магістранты спецыяльнасці" культурная спадчына і турызм " Калеснік М. Г. і Григорчук Р. С. прынялі ўдзел у міжнароднай навуковай канферэнцыі "Падляшша, Палессе і Гродзеншчына", у рамках Дзён славянскага пісьменства і культуры  "ПРАЛОГ",  якія праходзілі ў г.   Бельску (Рэспубліка Польшча) на базе Музея малой Айчыны ў Студыводах (кіраўнік і ініцыятар Д. Фёнiк).

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы представлен на Международной неделе в Политехническом институте Порталегри (Португальская Республика)

Старший преподаватель кафедры социологии и специальных социологических дисциплин Гаврилик Оксана Николаевна приняла участие в Международной неделе в Политехническом институте Порталегри (Португальская Республика) в рамках программы академической мобильности Erasmus+.

Вход на сайт