Зборнік “Гісторыя Беларусі ў ХХ стагоддзі. Памяці прафесара Івана Коўкеля”

Выйшаў з друку зборнік навуковых артыкулаў “Гісторыя Беларусі ў ХХ стагоддзі. Памяці прафесара Івана Коўкеля”. Зборнік прысвечаны памяці беларускага гісторыка, кандыдата гістарычных навук, прафесара кафедры гісторыі Беларусі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы Івана Іванавіча Коўкеля (1942–2009), якому ў 2017 г. магло б споўніцца 75 гадоў. У зборніку прынялі ўдзел аўтары з Беларусі, Украіны і Японіі, якія ў сваіх артыкулах закранаюць розныя аспекты навейшай гісторыі Беларусі: беларускі нацыянальны рух, палітычная, сацыяльная і эканамічная гісторыя Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы, гісторыя беларускай дыяспары. Навуковым рэдактарам зборніка выступіў кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Аляксандр Горны.

 

Змест

Іван Іванавіч Коўкель

Ян Гардзееў (Кракаў)

Прафесар Іван Коўкель: вехі жыцця і дзейнасці

Эдмунд Ярмусік (Гродна)

Прафесар І.І. Коўкель у маёй памяці

Артыкулы

Віктар Белазаровіч (Гродна)

Карэспандэнты штотыднёвіка аб значэнні «Нашай нівы»

Раман Сыч (Брэст)

Сімволіка арганізацыі “Беларуская сялянская партыя

“Зялёны Дуб”.

Елена Дмитрук (Барановичи)

Организационно-правовая деятельность польских

властей по подготовке и проведению выборов в сейм

Виленской земли в 1922 г.

Сяргей Сіткевіч (Гродна)

Алена Сцяпанава (Гродна)

Рэалізацыя палітыкі ваеннага асадніцтва на

тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 20-я гады ХХ ст.

Віталь Гарматны (Мінск)

Мадэрнізацыя сельскай гаспадаркі Палескага

ваяводства ў 1921–1939 гг.

MichihiroYasui (Nagano)

“Hromada’s Day” in the Polish Sejm (Feb. 4, 1927). The

Belarusian national movement under the early Sanacja Regime

Віталь Крывуць (Баранавічы)

Афіцыйная маладзёжная палітыка на тэрыторыі

Заходняй Беларусі пасля разгрому Беларускай

сялянска-работніцкай грамады

Татьяна Лугачева (Гродно)

Участие МОПРа в кампании в защиту Белорусской

крестьянско-рабочей громады

Александр Ильин (Пинск)

Николай Синкевич (Береза)

Журналист-писатель и громадовец Владимир Гмыр

Юлиана Савич (Гродно)

Формирование банковской системы Западной

Беларуси в первой половине 1920-х годов

Анатоль Трафімчык (Мінск)

Яўрэі ў заходнебеларускай мясцовасці “за польскім

часам” (на прыкладзе Круговіцкай гміны Лунінецкага

павета Палескага ваяводства)

Андрей Гецевич (Гродно)

Парламентские выборы 1928 года в Западной

Беларуси: ход, итоги

Станислав Сильванович (Гродно)

Польская партизанская деятельность в Западной

Беларуси в 1939–1941 гг.

Ольга Зубко (Винница)

Белорусские студенты Украинской

сельскохозяйственной академии в Подебрадах в ЧСР

(1922–1935)

Светлана Силова (Гродно)

Международное сотрудничество религиозных

организаций западного региона Беларуси на примере

Православной Церкви

Інна Кулевіч (Гродна)

Асноўныя тэндэнцыі ў вывучэнні Першага

усебеларускага з’езда ў айчыннай гістарыяграфіі

Аляксандр Савіч (Брэст)

Матэрыялы Расійскага дзяржаўнага архіва

сацыяльна-палітычнай гісторыі як крыніцы па

гісторыі Заходняй Беларусі 1921–1939 гг.

Публікацыі

Аляксандр Горны (Гродна)

Алесь Сальцэвіч – невядомы дзеяч беларускай

меншасці ў Латвіі ў міжваенны перыяд

Аляксандр Цымбал (Мінск)

Беларуская сялянска-работніцкая грамада ў

дакументах Архіва актаў новых (Польшча)

http://fh.grsu.by/images/stories/news/2018/0034.jpg

Вход на сайт